Author: Mark Van Vugt

Війна і прагнення мати сильного лідера

Досліджуємо, якого лідера воліють українці КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ Під час воєн та інших криз люди зазвичай хочуть бачити на чолі суспільства сильного, домінуючого лідера. Опитування серед українців підтверджує, що люди надають перевагу сильному лідеру, особливо ті з них, хто відчуває гнів та агресивність. Нинішній президент Володимир Зеленський не вважається надто домінуючим, хоч є дуже популярним. Якщо… Read more »

War and the Preference for a Strong Leader: Investigating What Kind of Leader Ukrainians Want

KEY POINTS During wars and other crises, people tend to want to be led by a strong, dominant leader. A survey among Ukrainians finds support for the strong leader preference, especially among those who feel more anger and aggression. Current president Volodymyr Zelenskyy is not seen as particularly dominant, though he is hugely popular. When… Read more »